Logo
Logo

NADZÓR KORPORACYJNY JAKO INTERDYSCYPLINARNY OBSZAR BADAWCZY 2021

Katedra Finansów Przedsiębiorstw Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Nadzór Korporacyjny pod tytułem:

NADZÓR KORPORACYJNY JAKO INTERDYSCYPLINARNY OBSZAR BADAWCZY

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 27-29 września 2021 w Sopocie.

Aktualności dotyczące konferencji będą sukcesywnie

zamieszczane na stronie:  http://www.keiim.uni.lodz.pl/konferencje-naukowe/konferencja-2021-nadzor-korporacyjny-jako-interdyscyplinarny-obszar-badawczy/