Najnowsze publikacje

Najnowsze monografie pracowników instytut:

 1. Buczkowski Bogdan, Dorożyński Tomasz, Kuna-Marszałek Anetta, Serwach Tomasz, Wieloch Justyna, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 2. Buczkowski Bogdan, Kłysik-Uryszek Agnieszka, Kuna-Marszałek Anetta, Świerkocki Janusz, Poland’s Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.
 3. Drzymała Agnieszka, Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 4. Gajewski Paweł, Labour Market Measures in Poland 2008–13: The Crisis and Beyond, International Labour Organization, Genewa 2016.
 5. Kalinowski Marcin, Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 6. Klepczarek Emilia, Corporate governance w sektorze bankowym. Lekcje z upadku banku Lehman Brothers, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 7. Kuna Marszałek Anetta, Liberalizacja handlu międzynarodowego a środowisko przyrodnicze. Przykład Unii Europejskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 8. Kwiatkowski Eugeniusz, Leszek Kucharski, Piotr GabrielczakRynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 9. Lipińska Danuta, Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 10. Lipińska Danuta, Podstawy inżynierii środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 11. Skodlarski Janusz, Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.
 12. Szukalski Stanisław, Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, DIFIN, Warszawa 2016.
 13. Szukalski Stanisław, Monika Wodnicka, Outsorcing. Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności, Difin, Warszawa 2016.
 14. Urbanek Piotr, Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 15. Wieczorek Agata, Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 16. Wysokińska Zofia, Witkowska Janina, Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 17. Wyszkowska-Kuna Joanna, Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.

 

Najnowsze publikacje pracowników instytutu w czasopismach z listy A i C:

 1. Baranowski Paweł, Gajewski PawełCredible enough? Forward guidance and perceived National Bank of Poland’s policy rule, Applied Economics Letter, 2, 2016, ss: 89-92, Lista A;
 2. Baranowski Paweł, Krajewski Piotr, Mackiewicz Michał, Szymańska Agata, The Effectiveness of Fiscal Policy Over the Business Cycle: A CEE Perspective, Emerging Markets Finance and Trade; 52(8); 2016, ss 1910 -1921; ISSN 1540-496X;
 3. Czajkowski Tomasz, Maria Woźniak-Malczewska, Innovativeness of Chosen Polish Textile-Clothing Companies, Autex Research Journal, online DOI: 10.1515/aut-2015-0058, s. 1-5, 2016, Impact Factor 0,54, Lista A;
 4. Czembrowski Piotr, Kronenberg Jakub, Czepkiewicz Michał, Integrating non-monetary and monetary valuation methods – SoftGIS and hedonic pricing, Ecological Economics, vol. 130, 2016, s. 166–175. Lista A;
 5. Czembrowski Piotr, Kronenberg Jakub, Hedonic pricing and different urban green space types and sizes: Insights into the discussion on valuing ecosystem services, Landscape and Urban Planning, vol. 146, 2016, s. 11–19. Lista A;
 6. Czembrowski Piotr, Łaszkiewicz Edyta, Kronenberg Jakub, Bioculturally valuable but not necessarily worth the price: Integrating different dimensions of value of urban green spaces, Urban Forestry & Urban Greening, vol. 20, 2016, s. 89–96. Lista A;
 7. Gajewski Paweł, Monetary policy stress in EMU. What role for fundamentals and missed forecasts?, Emerging Markets Finance and Trade, no 52/2016, 2016, p. 1226-1240, Lista A;
 8. Gajewski Paweł, Sovereign Spreads and Financial Market Behaviour before and during the Crisis, Revista de Economia Mundial, 42, 2016, ss: 43-66, Lista A;
 9. Gałuszka Patryk, B.Brzozowska. Crowdfunding and the democratization of the music market, Media Culture & Society, online first; 2016, ss: 1-17; ISSN 0163-4437;
 10. Gałuszka Patryk, B.Brzozowska; Early career artists and the exchange of gifts on a crowdfunding platform, Continuum-Journal of Media & Cultural Studies; 30(6); 2016, ss: 744 -753; ISSN 1030-4312;
 11. Gałuszka Patryk, Katarzyna M. Wyrzykowska; Running a record label when records don’t sell anymore: empirical evidence from Poland; Popular Music; 35(1); 2016, ss 23- 40; ISSN 0261-1430;
 12. Green Tom L., Kronenberg Jakub, Andersson Erik, Elmqvist Thomas, Gómez-Baggethun Erik, Insurance value of green infrastructure in and around cities, Ecosystems, vol. 19(6), 2016, s. 1051–1063. Lista A;
 13. Kabisch Nadja, Strohbach Michael, Haase Dagmar, Kronenberg Jakub, Urban green space availability in European cities, Ecological Indicators, vol. 70, 2016, s. 586–596. Lista A;
 14. Kacprzyk Andrzej, Economic freedom–growth nexus in European Union countries, Applied Econommics Letters, nr 23/7/2015, s. 494-497, Lista A;
 15. Kaczorowska Anna, Kain Jaan-Henrik, Kronenberg Jakub, Haase Dagmar, Ecosystem services in urban land use planning: Integration challenges in complex urban settings — Case of Stockholm, Ecosystem Services, vol. 22, 2016, s. 204–212. Lista A;
 16. Kremer, P., Hamstead Z., Haase D., McPhearson T., Frantzeskaki N., Andersson E., Kabisch N., Larondelle N., Lorance Rall E., Voigt A., Baró F., Bertram C., Gómez-Baggethun E., Hansen R., Kaczorowska A., Kain J.-H., Kronenberg J., Langemeyer J., Pauleit S., Rehdanz K., Schewenius M., van Ham C., Wurster D., Elmqvist T., Key insights for the future of urban ecosystem services research, Ecology and Society, vol. 21(2), 2016, art. 21. Lista A;
 17. Krajewski Piotr, Mackiewicz Michał, Szymańska Agata, Fiscal Sustainability in Central and Eastern European Countries-A Post-Crisis Assessment, Prague Economic Papers, 25/2(2016), ss 175- 188; ISSN 1210-0455;
 18. Kronenberg Jakub, Hubacek Klaus, From poverty trap to ecosystem service curse, Sustainability Science, vol. 11(6), 2016, s. 903–907. Lista A;
 19. Kronenberg Jakub, Pietrzyk-Kaszyńska Agata, Zbieg Anita, Żak Błażej, Wasting collaboration potential: a study in urban green space governance in a post-transition country, Environmental Science and Policy, vol. 62, 2016, s. 69–78. Lista A;
 20. Majchrowska Aleksandra, Paulina Broniatowska, Zbigniew Żółkiewski, Minimum Wage in Poland and Youth Employment in Regional Labor Markets, Emerging Markets Finance and Trade, no. 52/9/2016, p. 2178-2194, Lista A;
 21. Olszak Małgorzata , Pipień Mateusz, Kowalska Iwona, Roszkowska Sylwia, What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?, Journal of Financial Services Research, February 2017, p.55-96, Lista A;
 22. Słomka-Gołębiowska Agnieszka, Urbanek Piotr,  Corporate boards, large blockholders and executive compensation in banks: Evidence from Poland, Emerging Markets Review, tom 28, September, 2016, s. 203 – 220;