Dyżury

Semestr letni 2016/2017

 

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek A420 635 51 64 wtorek 13.30 – 15.00
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Działo A329 635 55 15 wtorek 13.30 – 15.00
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Kozłowski A325 635 55 13 wtorek 11.30 – 13.00
Dr Dorotka Łochnicka A325 635 55 13 zwolnienie lekarskie
Dr Katarzyna Skorupińska A316 635 51 47 wtorek 13.00 – 14.30
Dr Anna Stępniak-Kucharska A327 635 55 14 czwartek 11.30 – 13.00
Dr Agata Wieczorek A420 635 51 64 poniedziałek 13.15 – 14.50
Mgr Emilia Klepczarek A325 635 55 13 poniedziałek P 15.00 – 16.30
poniedziałek N 11.30 – 13.00

Katedra Ekonomii Rozwoju

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki A427 635 51 63 wtorek 11.30 – 13.00
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska A419 635 50 74 czwartek 11.30 – 13.00
Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Młodawska- Bronowska A319 635 51 56 czwartek 16.00 – 17.30
Dr Tomasz Legiędź A319 635 51 56 poniedziałek 15.00 – 16.30
Dr Dorota Michalak A315 635 51 59 wtorek P 13.15 – 14.30
wtorek N 16.30 – 18.00
Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak A319 635 51 56 piątek 9.45 – 11.15

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. nadzw. dr hab. Michał Mackiewicz A320 635 51 65 środa 16.30 – 18.00
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Kurczewska A320 535 51 65 wtorek 11.30 – 13.00
Dr Wirginia Doryń A323 635 51 48 wtorek 15.00 – 16.30
Dr Andrzej Kacprzyk A317 635 51 49
Dr Katarzyna Piłat A315 635 51 59 zwolnienie lekarskie
Dr Radosław Piwowarski A325 635 55 13 wtorek 15.00 – 16.30
Dr Natalia Szubska -Włodarczyk A315 635 51 59 poniedziałek 11.30 – 13.00
Dr Dorota Wawrzyniak A323 635 51 48
Dr Victor Bystrov A318 635 51 54 wtorek 11.30 – 13.00
Dr Patryk Gałuszka A318 635 51 54 wtorek 15.00 – 16.30
Dr Paweł Kaczorowski A321 635 51 51 poniedziałek 16.30 – 18.00
Dr Zbigniew Kuchta A316 635 51 47 wtorek 15.00 – 16.30
Mgr Agata Szymańska A327 635 55 14 wtorek 17.00 – 18.30

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska A311 635 51 50 wtorek 14.00 – 15.30
Prof. nadzw. dr hab. Maria Greta B308 635 55 12 wtorek 18.30 – 20.00
Prof. zw. dr hab. Janina Witkowska A311 635 51 50 poniedziałek 16.00 – 17.30
Dr hab. Krzysztof Lewandowski B308 635 55 12 czwartek 16.15 – 17.45
Dr Maria Błaszczyk A327 635 55 14 wtorek 16.00 – 17.30
Dr inż. Tomasz Czajkowski A313 635 51 35 poniedziałek 9.30 – 11.30
Dr Agnieszka Drzymała A327 635 55 14 wtorek 9.45 – 11.20
Dr Radosław Dziuba A313 635 51 35 wtorek 18.30 – 20.00
Dr inż. Danuta Lipińska B304 635 51 07 wtorek 13.15 – 14.45
Dr Anna Rydz – Żbikowska A313 635 51 35 czwartek 11.30 – 13.00
Dr Joanna Wyszkowska-Kuna A313 635 51 35 wtorek 11.30 – 13.00
Mgr Izabela Kalinowska A323 635 51 49 urlop

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. nadzw. dr hab. Rafał Matera A414 635 51 55 wtorek 8.30 – 10.00
Prof. zw. dr hab. Stanisław Skodlarski A414 635 51 55 wtorek 12.00 – 13.30
Dr Joanna Dzionek-Kozłowska A416 635 50 58 poniedziałek 16.30 – 18.00
Dr inż. Marcin Kalinowski A408 635 55 09 poniedziałek 16.30 – 18.00
Dr Kamil Kowalski A410 635 55 09 poniedziałek 16.35 – 18.05
Dr Andrzej Pieczewski A410 635 50 57 poniedziałek 10.00 – 11.30

Katedra Makroekonomii

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski A330 635 55 16 poniedziałek 13.30 – 15.00
Prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź A331 635 55 17 czwartek 12.00 – 13.00
czwartek 15.30 – 16.30
Prof. nadzw. Dr hab. Piotr Krajewski A320 635 51 65 poniedziałek 16.35 – 18.05
Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Szukalski A307 635 51 45 piątek 11.30 – 13.00
Dr hab. Leszek Kucharski A322 635 51 42 wtorek 16.00 – 17.30
Dr Piotr Gabrielczak A416 635 50 58 wtorek 16.45 – 18.15
Dr Paweł Gajewski A318 635 51 54 poniedziałek 8.00 – 9.30
Dr Paweł Kubiak A321 635 51 51 czwartek 11.45 – 13.15
Dr Aleksandra Majchrowska A321 635 51 51 zwolnienie lekarskie
Dr Sylwia Roszkowska A322 635 51 42 poniedziałek 10.45 – 12.15
Mgr Przemysław Włodarczyk A322 635 51 42 poniedziałek 9.45 – 11.20

Katedra Mikroekonomii

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska A324 635 51 57 wtorek 9.30 – 11.00
Prof. nadzw. dr hab. Edyta Dworak A317 635 51 49 wtorek 10.00 – 11.30
Prof. nadzw. dr hab. Witold Kasperkiewicz A332 635 55 18 wtorek 11.30 – 13.00
Dr Tomasz Grabia A317 635 51 49 wtorek 16.40 – 18.10
Dr Agnieszka Janus A323 635 51 48 poniedziałek 17.00 – 18.30
Dr Dorota Kobus- Ostrowska A317 635 51 49 urlop

Katedra Wymiany Międzynarodowej

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki B204 635 52 01 czwartek 12.00 – 13.30
Prof. nadzw. dr hab. Jakub Kronenberg A216 635 53 53 wtorek 11.30 – 13.00
Dr Bogdan Buczkowski A209 635 50 67 poniedziałek 11.30 – 13.00
Dr Agnieszka Dorożyńska B206 635 48 10 piątek 13.15 – 14.45
Dr Tomasz Dorożyński B206 635 48 10 środa 11.30 – 13.00
Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek B203 635 52 10 czwartek 13.15 – 14.45
Dr Anetta Kuna -Marszałek B206 635 48 10 poniedziałek 9.30 – 11.00
Dr Tomasz Serwach A216 635 53 53 wtorek 13.15 – 14.45
Dr Wojciech Urbanika A209 635 50 67 poniedziałek 10.00 – 11.30
Mgr Justyna Wieloch A216 635 53 53 wtorek 11.30 – 13.00

Doktoranci

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Mgr Maksymilian Bednarek F020 środa 16.00 – 17.30
Mgr Paweł Matysiak F020 wtorek 17.45 – 19.15
Mgr Ewa Hamerla F020 czwartek 16.30 – 18.00
Mgr Aleksandra Piotrowska F019 sobota 14.00 – 15.30