Dyżury

Semestr letni 2017/2018

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek A328 635 51 06 wtorek 13.30 – 15.00
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Kozłowski A325 635 55 13 wtorek 11.30 – 13.00
Dr Dorota Łochnicka A418 635  55 71 urlop macierzyński
Dr Katarzyna Skorupińska-Cieślak A316 635 51 47 środa 13.30 – 15.00
Dr Anna Stępniak-Kucharska A325 635 55 13 wtorek 11.30 – 13.00
Dr Agata Wieczorek A418 635  55 71 czwartek 15.00 – 16.30
Dr Emilia Klepczarek A418 635  55 71 poniedziałek 12.00 – 13.30

Katedra Ekonomii Rozwoju

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki A427 635 51 63 wtorek  9.30 – 11.30
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska A419 635 50 74 wtorek  13.30 – 15.00
Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Młodawska- Bronowska A411 635 55 67 wtorek 16.00 – 17.30
Dr Tomasz Legiędź A319 635 51 56 poniedziałek 10.10 – 11.40
Dr Dorota Michalak A319 635 51 56 czwartek 13.00 – 14.30 Tydz. P
czwartek 15.30 – 17.00 Tydz. N
Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak A319 635 51 56 wtorek 9.45 – 11.15
Mgr Michał Zaremba A416 635 50 58 poniedziałek 15.30 – 17.00

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. nadzw. dr hab. Michał Mackiewicz A332 635 55 18 środa 12.30 – 14.00
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Kurczewska A329 635 55 15 wtorek 11.30 – 13.00
Dr hab. Patryk Gałuszka A326 635 50 56  –
Dr Wirginia Doryń A323 635 51 48 wtorek 13.00 – 14.30
Dr Andrzej Kacprzyk A317 635 51 49  –
Dr Katarzyna Piłat A315 635 51 59 poniedziałek 13.30 – 15.00
Dr Radosław Piwowarski A325 635 55 13 wtorek 15.00 – 16.30
Dr Natalia Szubska -Włodarczyk A315 635 51 59 poniedziałek 11.30 – 13.00
Dr Dorota Wawrzyniak A323 635 51 48  –
Dr Victor Bystrov A317 635 51 49 piątek    13.15 – 14.45
Dr Paweł Kaczorowski A315 635 51 59  –
Dr Zbigniew Kuchta A316 635 51 47 czwartek 11.30 – 13.00

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska A311 635 51 50 poniedziałek 15.00 – 16.30
Prof. dr hab. Maria Greta A408 635 55 09 wtorek   16.30 – 18.00
Prof. zw. dr hab. Janina Witkowska A311 635 51 50 wtorek 11.30 – 13.00
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lewandowski A408 635 55 09 czwartek  11.30 – 13.00
Dr Maria Błaszczyk A318 635 51 54 wtorek 16.00 – 17.30
Dr inż. Tomasz Czajkowski A313 635 51 35 piątek 14.45 – 16.15
Dr Agnieszka Drzymała A318 635 51 54 wtorek 13.15 – 14.45
Dr Radosław Dziuba A313 635 51 35 piątek 16.45 – 18.15
Dr inż. Danuta Lipińska A318 635 51 54 wtorek 9.45 – 11.15
Dr Anna Rydz – Żbikowska A313 635 51 35 piątek 8.00 – 9:30
Dr Joanna Wyszkowska-Kuna A313 635 51 35 wtorek 15.10–  16.40

Tydz. P

wtorek  14.45 – 16.15

Tydz. N

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. nadzw. dr hab. Rafał Matera A414 635 51 55 środa 9.45 – 11.15
Prof. zw. dr hab. Stanisław Skodlarski A414 635 51 55 wtorek 12.00 – 13.30
Prof. Rehman Sharaf N. A415 635 55 69 czwartek 11.30 – 13.00
Dr Joanna Dzionek-Kozłowska A415 635 55 69 czwartek 9.45 – 11.15
Dr inż. Marcin Kalinowski A408 635 55 09 piątek  10.00 – 11.30
Dr Kamil Kowalski A417 635 55 70 wtorek 9.30 – 11.00
Dr Andrzej Pieczewski A417 635 55 70 czwartek 11.00 – 12.30

Katedra Makroekonomii

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski A330 635 55 16 poniedziałek 13.15 – 14.45
Prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź A331 635 55 17 czwartek 15.30 – 16.30

czwartek  18.30 – 19.15

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Krajewski A410 635 50 57 poniedziałek 16.35 – 18.05
Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Szukalski A413 635 55 68 środa 11.30 – 13.00
Prof. nadzw. dr hab. Leszek Kucharski A409 wtorek 9.45 – 11.15
Dr Piotr Gabrielczak A321 635 51 51 poniedziałek 13.15 – 14.45
Dr Paweł Gajewski A321 635 51 51 wtorek 13:30 – 15:00
Dr Aleksandra Majchrowska A321 635 51 51 urlop macierzyński
Dr Sylwia Roszkowska A322 635 51 42 poniedziałek 13.00 – 14.30
Mgr Agata Szymańska A322 635 51 42 poniedziałek 18.20 – 19.50

sem. A

poniedziałek 11.30-13.00

sem. B

Mgr Przemysław Włodarczyk A322 635 51 42 poniedziałek 15.00 – 16.30

Katedra Mikroekonomii

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska A324 635 51 57 poniedziałek 13.15 – 14.45
Prof. nadzw. dr hab. Edyta Dworak A420 635 51 64 wtorek 10.00 – 11.30
Prof. nadzw. dr hab. Witold Kasperkiewicz A420 635 51 64 wtorek 11.30 – 13.00
Dr Tomasz Grabia A327 635 55 14 wtorek 16.45 – 18.15
Dr Agnieszka Janus A323 635 51 48 piątek  10.00 – 11.30
Dr Dorota Kobus- Ostrowska A327 635 55 14 piątek 15.00 – 16.30
Dr Mariusz Nyk A327 635 55

14

poniedziałek 13.15 – 14.45

Katedra Wymiany Międzynarodowej

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki A406 635 52 01 czwartek 10.30 – 12.00
Dr Bogdan Buczkowski A401  

poniedziałek 13.00 – 14.30
Dr Agnieszka Dorożyńska A407  

piątek 14.45 – 16.15

sem. A

poniedziałek 8.00-9.30

sem. B

Dr Tomasz Dorożyński A405 635 48 10 środa   8.00 – 9.30
Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek A407  

środa 11.30 – 13.00
Dr Anetta Kuna -Marszałek A405 635 48 10 piątek 11.30 – 13.00
Dr Tomasz Serwach A404  

środa  9.30 – 11.00
Dr Wojciech Urbaniak A401  

czwartek 13.30– 15.00
Dr Justyna Wieloch A404  

wtorek 9.45 – 11.15

Doktoranci

Nazwisko Nr pokoju Telefon Godziny dyżurów
Mgr Zbigniew Karmela A416 635 50 58 niedziela 13.00 – 14.30
(wg zjazdów)
Mgr Paweł Matysiak A416 635 50 58 wtorek 17.45 – 19.15
Mgr Dawid Szkopiński A416 635 50 58
Mgr Agnieszka Zenka-Zganiacz A416 635 50 58 25.02.2018   11.30 – 13.00

11.03.2018   11.30 – 13.00

25.03.2018   11.30 – 13.00

15.04.2018   11.30 – 13.00

06.05.2018   11.30 – 13.00