Historia instytutu

Geneza powstania Instytutu Ekonomii jest związana z utworzeniem Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1945 i powstaniem w jego ramach między innymi Wydziału Prawno-Ekonomicznego. To właśnie na tym Wydziale działała Katedra Ekonomii, którą kierował prof. nadzw. Wacław Fabierkiewicz. Dalsze dzieje Katedry Ekonomii kształtowały się następująco:

  • W roku 1949 utworzono samodzielną uczelnię – Wyższą Szkołę Ekonomiczną, którą kierowali kolejno prof. Antoni Konopka i dr Jan Mujżel.

Prof. Jan Mujżel

  • W latach 1961-1964 w ramach Katedry powstały dwa zakłady: Zakład Kapitalizmu oraz Zakład Socjalizmu.
  • W roku akademickim 1964/1965 Wyższa Szkoła Ekonomiczna została włączona do Uniwersytetu Łódzkiego jako Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
  • W roku 1970 Katedra Ekonomii została przekształcona w Instytut Ekonomii Politycznej, który działał do roku 1992. Dyrektorami Instytutu byli kolejno: prof. dr hab. Jan Mujżel, prof. dr hab. Leszko Miastkowski, doc. dr hab. Wiesław Caban oraz prof. dr hab. Stefan Krajewski.
  • W roku 1992 Instytut Ekonomii Politycznej został przekształcony w Katedrę Ekonomii kierowaną przez prof. dr hab. Stefana Krajewskiego. W skład Instytutu wchodziły: Zakład Funkcjonowania Gospodarki – kierownik prof. dr hab. Stefan Krajewski, Zakład Podstaw Ekonomii – kierownicy: prof. dr hab. Roman Milewski oraz prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz, Zakład Teorii Wzrostu Gospodarczego – kierownik prof. dr hab. Cezary Józefiak, Zakład Współczesnych Teorii Ekonomicznych – kierownicy: prof. dr hab. Marek Belka oraz prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski oraz Zakład Ekonomiki Obrony kierowany przez prof. dr hab.. Wiesława Bednarka.

Prof. Cezary Józefiak

  • Rok 2003 przyniósł kolejne przekształcenie Katedry Ekonomii w Instytut Ekonomii, w skład którego wchodzą następujące jednostki: Katedra Makroekonomii kierowana przez prof. zw. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej kierowana przez prof. zw. dr hab. Stanisława Rudolfa, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej kierowana przez prof. zw. dr hab. Zofię Wysokińską, Katedra Ekonomii Rozwoju kierowana przez prof. zw. dr hab. Ryszarda Piaseckiego, Katedra Mikroekonomii kierowana przez prof. nadzw. dr hab. Witolda Kasperkiewicza oraz Zakład Funkcjonowania Gospodarki kierowany przez prof. nadzw. dr hab. Stefana Krajewskiego.
  • W roku 2011 następują kolejne, poważne zmiany w Instytucie. Ze stanowiska Dyrektora Instytutu Ekonomii odchodzi Prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski, a Jego miejsce zajmuje prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska. Zmiany zachodzą także na stanowiskach Kierowników Katedr. Kierownikiem Katedry Funkcjonowania Gospodarki zastępując na tym stanowisku prof. Stefana Krajewskiego, zostaje prof. nadzw. dr hab. Joanna Działo, natomiast Kierownikiem Katedry Ekonomii Instytucjonalnej – po ustąpieniu prof. Stanisława Rudolfa – zostaje prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek.
  • W roku 2012 ze stanowiska Dyrektora Instytutu odchodzi prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska, a Jej miejsce zajmuje prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski.

Z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego wywodzi się kilku byłych ministrów finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka, członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ministrowie Pracy i Polityki Socjalnej, Infrastruktury, Budownictwa i Polityki Regionalnej. W szeregach pracowników Instytutu znajdowali się również m.in.: czterej szefowie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, szef Urzędu Antymonopolowego, szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz wice przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Prof. Marek Belka

Pracownicy Instytutu pełnili także odpowiedzialne funkcje w strukturze nauki polskiej m.in.: dwóch dyrektorów Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, dyrektora Centrum im. A. Smitha, kilku członków Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.