Logo
Logo

Pracownicy Instytutu (alfabetycznie)

Mgr Damian Bębnowski

Mgr Wiktor Błoch

Dr Bogdan Buczkowski

Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ

Dr Victor Bystrov

Dr inż. Tomasz  Czajkowski

Dr Agnieszka Dorożyńska

Dr hab. Tomasz  Dorożyński

Dr Wirginia Doryń

Dr Agnieszka Drzymała

Dr hab. Edyta Dworak, prof. UŁ

Dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska

Dr Radosław  Dziuba

Dr Piotr Gabrielczak

Dr hab. Paweł Gajewski

Dr hab. Patryk Gałuszka, prof. UŁ

Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

Dr Tomasz  Grabia

Mgr Piotr Grocholiński

Dr Agnieszka Janus

Dr Andrzej Kacprzyk

Dr Emilia Klepczarek

Prof. dr hab. Mirosław Kłusek

Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek

Dr Dorota Kobus-Ostrowska

Dr Aleksy Kornowski

Dr Kamil Kowalski

Dr hab. Maciej  Kozłowski, prof. UŁ

Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

Dr Zbigniew Kuchta

Dr hab. Anetta Kuna-Marszałek

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

Dr Kamila Kuziemska-Pawlak

Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

Dr Tomasz  Legiędź

Dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. UŁ

Dr Dorota Łochnicka

Dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ

Dr hab. Aleksandra Majchrowska

Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

Dr Dorota Michalak

Dr Małgorzata Misiak

Dr Mariusz Nyk

Dr Jarosław Neneman

Prof. dr hab. Ryszard Piasecki

Dr Andrzej Pieczewski

Dr Katarzyna Piłat

Dr Radosław  Piwowarski

Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak

Prof. Sharaf N. Rehman

Dr hab. Sylwia Roszkowska

Dr Anna Rydz-Żbikowska

Dr Tomasz  Serwach

Dr hab. Katarzyna  Skorupińska-Cieślak

Dr Natalia Szubska-Włodarczyk

Dr Agata Szymańska

Prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ

Dr Dorota Wawrzyniak

Dr Agata Wieczorek

Dr Justyna Wieloch

Prof. dr hab. Janina Witkowska

Dr Przemysław Włodarczyk

Prof. dr hab. Zofia Wysokińska

Dr hab. Joanna Wyszkowska-Kuna

Mgr Michał Zaremba