Logo
Logo

Pracownicy Instytutu (alfabetycznie)

Dr hab. Blanka Brzozowska

Dr Damian Bębnowski

Mgr Wiktor Błoch

Dr Bogdan Buczkowski

Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ

Dr Victor Bystrov

Dr inż. Tomasz Czajkowski

Dr Agnieszka Dorożyńska

Dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ

Dr Wirginia Doryń

Dr Agnieszka Drzymała

Dr hab. Edyta Dworak, prof. UŁ

Dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof. UŁ

Dr Radosław Dziuba

Dr Piotr Gabrielczak

Dr hab. Paweł Gajewski, prof. UŁ

Dr hab. Patryk Gałuszka, prof. UŁ

Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

Dr Tomasz Grabia

Dr Agnieszka Janus

Dr Andrzej Kacprzyk

Mgr Adam Kędrzyński

Dr Emilia Klepczarek

Prof. dr hab. Mirosław Kłusek

Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek

Dr Dorota Kobus-Ostrowska

Dr Aleksy Kornowski

Dr Kamil Kowalski

Dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ

Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

Dr Marzena Krawczyk

Dr Zbigniew Kuchta

Dr hab. Anetta Kuna-Marszałek, prof. UŁ

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

Dr Kamila Kuziemska-Pawlak

Dr Tomasz  Legiędź

Dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. UŁ

Dr Dorota Łochnicka

Dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ

Dr hab. Aleksandra Majchrowska

Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ

Dr Dorota Michalak

Dr Jarosław Neneman

Mgr Natalia Pawelec

Prof. dr hab. Ryszard Piasecki

Dr hab. Andrzej Pieczewski

Dr Katarzyna Piłat

Dr Radosław  Piwowarski

Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak

Dr hab. Sylwia Roszkowska, prof. UŁ

Prof. dr hab. Janusz Skodlarski

Dr Anna Rydz-Żbikowska

Dr Tomasz Serwach

Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak, prof. UŁ

Dr Natalia Szubska-Włodarczyk

Dr Agata Szymańska

Dr Damian Szymczak

Prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ

Dr Dorota Wawrzyniak

Dr Agata Wieczorek

Dr Justyna Wieloch

Prof. dr hab. Janina Witkowska

Dr Przemysław Włodarczyk

Prof. dr hab. Zofia Wysokińska

Dr hab. Joanna Wyszkowska-Kuna, prof. UŁ

Dr Michał Zaremba

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz