Pracownicy

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Kozłowski
Dr Dorotka Łochnicka
Dr Katarzyna Skorupińska-Cieślak
Dr Anna Stępniak-Kucharska
Dr Agata Wieczorek
Mgr Emilia Klepczarek

Katedra Ekonomii Rozwoju

Prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska
Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Młodawska- Bronowska
Dr Tomasz Legiędź
Dr Dorota Michalak
Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak
Mgr Michał Zaremba

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Prof. nadzw. dr hab. Michał Mackiewicz
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Kurczewska
Dr Wirginia Doryń
Dr Andrzej Kacprzyk
Dr Katarzyna Piłat
Dr Radosław Piwowarski
Dr Natalia Szubska -Włodarczyk
Dr Dorota Wawrzyniak
Dr Victor Bystrov
Dr Patryk Gałuszka
Dr Paweł Kaczorowski
Dr Zbigniew Kuchta

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska
Prof. zw. dr hab. Janina Witkowska
Prof nadzw. dr hab. Krzysztof Lewandowski
Dr Maria Błaszczyk
Dr inż. Tomasz Czajkowski
Dr Agnieszka Drzymała
Dr Radosław Dziuba
Dr inż. Danuta Lipińska
Dr Anna Rydz – Żbikowska
Dr Joanna Wyszkowska-Kuna

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Prof. nadzw. dr hab. Rafał Matera
Prof. zw. dr hab. Stanisław Skodlarski
Dr Joanna Dzionek-Kozłowska
Dr inż. Marcin Kalinowski
Dr Kamil Kowalski
Dr Andrzej Pieczewski

Katedra Makroekonomii

Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Krajewski
Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Szukalski
Dr hab. Leszek Kucharski
Dr Piotr Gabrielczak
Dr Paweł Gajewski
Dr Aleksandra Majchrowska
Dr Sylwia Roszkowska
Mgr Agata Szymańska
Mgr Przemysław Włodarczyk

Katedra Mikroekonomii

Prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
Prof. nadzw. dr hab. Edyta Dworak
Prof. nadzw. dr hab. Witold Kasperkiewicz
Dr Tomasz Grabia
Dr Agnieszka Janus
Dr Dorota Kobus- Ostrowska
Dr Mariusz Nyk

Katedra Wymiany Międzynarodowej

Prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki
Dr Bogdan Buczkowski
Dr Agnieszka Dorożyńska
Dr Tomasz Dorożyński
Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek
Dr Anetta Kuna -Marszałek
Dr Tomasz Serwach
Dr Wojciech Urbaniak
Dr Justyna Wieloch