Logo
Logo

Pracownicy Instytutu (według jednostek)

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

Dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ – Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
Dr hab. Edyta Dworak, prof. UŁ
Dr hab. Maciej Kozłowski, prof.UŁ
Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak
Dr Tomasz Grabia
Dr Agnieszka Janus
Dr Dorota Łochnicka
Dr Dorota Kobus-Ostrowska
Dr Emilia Klepczarek
Dr Jarosław Neneman
Dr Mariusz Nyk
Dr Agata Wieczorek

Katedra Ekonomii Rozwoju

Prof. dr hab. Ryszard Piasecki – Kierownik Katedry
Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
Dr Tomasz Legiędź
Dr Dorota Michalak
Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak
Mgr Michał Zaremba

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ – Kierownik Katedry
Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ
Dr hab. Patryk Gałuszka               
Dr hab. Sylwia Roszkowska              
Dr Victor Bystrov

Dr Wirginia Doryń
Dr Andrzej Kacprzyk
Dr Zbigniew Kuchta
Dr Katarzyna Piłat
Dr Radosław Piwowarski
Dr Natalia Szubska -Włodarczyk
Dr Dorota Wawrzyniak
Mgr Wiktor Błoch
Mgr Piotr Grocholiński

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Prof. dr hab. Janina Witkowska– Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Zofia Wysokińska
Dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. UŁ
Dr hab. Joanna Wyszkowska-Kuna
Dr inż. Tomasz Czajkowski
Dr Agnieszka Drzymała
Dr Radosław Dziuba
Dr Anna Rydz-Żbikowska

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska – Kierownik Katedry 
Prof. dr hab. Mirosław Kłusek 
Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
Prof. Sharaf N. Rehman
Dr Kamil Kowalski
Dr Andrzej Pieczewski
Mgr Damian Bębnowski

Katedra Makroekonomii

Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ – Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Dr hab. Paweł Gajewski
Dr Piotr Gabrielczak
Dr Kamila Kuziemska-Pawlak
Dr hab. Aleksandra Majchrowska
Dr Agata Szymańska
Dr Przemysław Włodarczyk

 

Katedra Wymiany Międzynarodowej

Dr hab. Anetta Kuna -Marszałek – Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Janusz Świerkocki
Dr hab. Tomasz Dorożyński

Dr Bogdan Buczkowski
Dr Agnieszka Dorożyńska
Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek
Dr Małgorzata Misiak
Dr Tomasz Serwach
Dr Justyna Wieloch