Logo
Logo

Pracownicy Instytutu (według jednostek)

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

Dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
Dr hab. Maciej Kozłowski, prof.UŁ
Dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak, prof. UŁ
Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz
Dr Tomasz Grabia
Dr Agnieszka Janus
Dr Dorota Łochnicka
Dr Dorota Kobus-Ostrowska

Dr Emilia Klepczarek
Dr Jarosław Neneman
Dr Agata Wieczorek

Katedra Ekonomii Rozwoju

Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ Kierownik Katedry
Dr hab. Blanka Brzozowska
Prof. dr hab. Ryszard Piasecki
Dr Tomasz Legiędź
Dr Dorota Michalak
Dr Eleonora Ratowska-Dziobiak
Dr Michał Zaremba

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ – Kierownik Katedry
Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ
Dr hab. Patryk Gałuszka, prof. UŁ             
Dr hab. Sylwia Roszkowska, prof. UŁ              
Dr Victor Bystrov

Dr Wirginia Doryń
Dr Andrzej Kacprzyk
Dr Marzena Krawczyk
Dr Zbigniew Kuchta
Dr Katarzyna Piłat
Dr Radosław Piwowarski
Dr Natalia Szubska -Włodarczyk
Dr Dorota Wawrzyniak
Mgr Wiktor Błoch
Mgr Natalia Pawelec

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Dr hab. Joanna Wyszkowska-Kuna, prof. UŁKierownik Katedry
Dr hab. Edyta Dworak, prof. UŁ
Dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. UŁ
Prof. dr hab. Janina Witkowska
Prof. dr hab. Zofia Wysokińska
Dr inż. Tomasz Czajkowski
Dr Agnieszka Drzymała
Dr Radosław Dziuba
Dr Anna Rydz-Żbikowska

Katedra Historii Ekonomii

Dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof. UŁ – Kierownik Katedry 
Prof. dr hab. Mirosław Kłusek 
Dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
Dr Kamil Kowalski
Dr hab. Andrzej Pieczewski
Dr Damian Bębnowski
Mgr Adam Kędrzyński

Katedra Makroekonomii

Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ – Kierownik Katedry
Dr hab. Paweł Gajewski, prof. UŁ
Dr Piotr Gabrielczak
Dr Kamila Kuziemska-Pawlak
Dr hab. Aleksandra Majchrowska
Dr Agata Szymańska
Dr Przemysław Włodarczyk
Dr Damian Szymczak

Katedra Wymiany Międzynarodowej

Dr hab. Anetta Kuna -Marszałek, prof. UŁ – Kierownik Katedry
Dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ
Prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Dr Bogdan Buczkowski
Dr Agnieszka Dorożyńska
Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek
Dr Tomasz Serwach
Dr Justyna Wieloch