Struktura

Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Ekonomii jest federacją 8 katedr.

Dyrektor Instytutu Ekonomii
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii
dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

Sekretariat Instytutu:
mgr Lucyna Fintzel – kierownik samodzielnej sekcji (A425)
tel.: (48 42) 635 51 40
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: lucynaf@uni.lodz.pl

mgr Beata Potapiuk (A424)
tel.: (48 42) 635 51 61
e-mail: eksekul@uni.lodz.pl

mgr Agnieszka Wąs (A424)
tel.: (48 42) 635 51 61
e-mail: eksekul@uni.lodz.pl
e-mail: agnieszkak@uni.lodz.pl

mgr Dominika Sobczyk (A423)
tel.: (48 42) 635 51 58
e-mail: makroekonomia@uni.lodz.pl
e-mail: mikroekonomia@uni.lodz.pl

mgr Tadeusz Wejchert (A421)
tel.: (48 42) 635 53 63
e-mail: kei@uni.lodz.pl
e-mail: katedrawm@uni.lodz.pl

mgr Tomasz Ścianowski (A310)
tel.: (48 42) 635 51 62
e-mail: katedrags@uni.lodz.pl
e-mail: katedrawm@uni.lodz.pl

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Kierownik: dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 53 63
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: kei@uni.lodz.pl
strona jednostki: www

Katedra Ekonomii Rozwoju

Kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 45 635 51 62
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: agnieszkak@uni.lodz.pl
strona jednostki: www

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Kierownik: dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 61
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: agnieszkak@uni.lodz.pl

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Kierownik: prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 62
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: katedrags@uni.lodz.pl
strona jednostki: www

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Kierownik: dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 58
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: kathek@uni.lodz.pl
strona jednostki: www

Katedra Makroekonomii

Kierownik: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 58
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: makroekonomia@uni.lodz.pl
strona jednostki: www

Katedra Mikroekonomii

Kierownik: prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
telefon: +48 42 635 51 58
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: mikroekonomia@uni.lodz.pl

Katedra Wymiany Międzynarodowej

Kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki
adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
telefon: +48 42 635 53 63 / +48 42 635 51 62
fax: +48 42 635 53 08
e-mail: katedrawm@uni.lodz.pl
strona jednostki: www