Logo
Logo

Struktura

Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego

Dyrektor Instytutu Ekonomii: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii: dr hab. Anetta Kuna-Marszałek, prof. UŁ

adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź

SEKRETARIAT:

pokój A424, tel.: (48 42) 635 51 61
e-mail: eksekul@uni.lodz.pl

Instytut Ekonomii jest federacją 7 katedr:

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

Katedra Ekonomii Rozwoju

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Katedra Historii Ekonomii

Katedra Makroekonomii

Katedra Wymiany Międzynarodowej