Logo
Logo

Dr hab. Patryk Gałuszka

prof. UŁ, Katedra Funkcjonowania Gospodarki

e-mail: patryk.galuszka (at) uni.lodz.pl

pokój A326, tel. 42 635 50 56Zainteresowania badawcze:

przemysły kreatywne, media, ekonomiczna analiza prawa, ekonomia  instytucjonalna.

Wybrane publikacje:

1. Galuszka, P., & Wyrzykowska, K. (2019). Rethinking Independence: What Does ‘Independent Record Label’ Mean Today?. In E. Mazierska, L. Gillon  & T. Rigg (Eds.), Popular Music in the Post-Digital Age (pp. 33-49). New York & London: Bloomsbury Academic.

2. Galuszka, P., & Brzozowska, B. (2017). Crowdfunding and the democratization of the music market. Media, Culture & Society, 39(6), 833-849, http://dx.doi.org/10.1177/0163443716674364

3. Galuszka, P., & Wyrzykowska, K. (2017). Artist and Repertoire Goes Online: Evidence from Poland. Media Industries, 4(1) http://dx.doi.org/10.3998/mij.15031809.0004.103

4. Galuszka, P., & Brzozowska, B. (2017). Crowdfunding: Towards a redefinition of the artist’s role–the case of MegaTotal. International Journal of Cultural Studies, 20(1), (First Published June 4, 2015), 83 – 99. http://dx.doi.org/10.1177/1367877915586304

5. Galuszka, P., & Brzozowska, B. (2016). Early career artists and exchange of gifts on a crowdfunding platform. Continuum: Journal of Media and Cultural Studies, 30(6), 744-753 http://dx.doi.org/10.1080/10304312.2016.1231790

6. Galuszka, P., &  Wyrzykowska, K.M. (2016). Running a record label when records don’t sell anymore: empirical evidence from Poland. Popular Music, 35(1), 23-40. http://dx.doi.org/10.1017/S0261143015000811

7. Galuszka, P. (2015). Music Aggregators and Intermediation of the Digital Music Market.  International Journal of Communication, 9, 254–273. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3113/1298

8. Galuszka, P. (2015). The New Economy of Fandom. Popular Music and Society, 38(1), 25-43. http://dx.doi.org/10.1080/03007766.2014.974325

9. Galuszka, P., & Bystrov, V. (2014). Crowdfunding: A Case Study of a New Model of Financing Music Production. Journal of Internet Commerce, 13(3-4), 233–252. http://dx.doi.org/10.1080/15332861.2014.961349 

10. Galuszka, P. (2012). Netlabels and Democratization of the Recording Industry. First Monday, 17(7).  http://dx.doi.org/10.5210/fm.v17i7.3770

Prowadzone przedmioty:

Law & Economics, Marketing.

Udział w projektach badawczych:

  • Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą daru, termin realizacji: 2016-2019, NCN OPUS 9, kierownik
  • Produkcja partnerska w modelu finansowania społecznościowego, termin realizacji 2012-2015, NCN SONATA 2, kierownik

Pobyty zagraniczne:

  • 2013 Institute for Advanced Study, Central European University, Budapeszt, Węgry (CEU IAS Core Junior Fellow)
  • 2012 Institute of Law and Economics, University of Hamburg, Niemcy (DAAD Visiting Researcher)
  • 2010 Berkeley Law, University of California, Berkeley, USA (Visiting Scholar)
  • 2008 The Max Planck Institute for the Study of Societies, Kolonia, Niemcy (Visiting Researcher,)

Nagrody:

  • 2018 – Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe I stopnia

Inne:

Recenzent dla: Information, Communication & Society, Journal of Consumer Culture, Convergence, International Journal on Media Management, Baltic Journal of Management, Global Media and China, IASPM@Journal, Social Sciences, Zarządzanie i Finanse, Gospodarka Rynek Edukacja