Logo
Logo

Dr hab. Piotr Urbanek

prof. UŁ, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

e-mail: piotr.urbanek@uni.lodz.pl

pokój A328, tel. 42 635 5363

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4480-5375Zainteresowania badawcze:

nadzór korporacyjny, ład akademicki, nowa ekonomia instytucjonalna, controling operacyjny i strategiczny.

Wybrane publikacje:

 1. Piotr Urbanek (2018): Reform of the higher education system in Poland from the perspective of agency theory, European Journal of Higher Education, DOI: 10.1080/21568235.2018.1560344;
 2. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek (2016), Corporate boards, large blockholders and executive compensation in banks: Evidence from Poland, „Emerging Markets Review”, No 28, September;
 3. Agata Adamska, Czesław Mesjasz, Piotr Urbanek (2016), Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
 4. Piotr Urbanek (red.) (2016), Economy Today. An Interdisciplinary Approach to Contemporary Economic Challanges, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
 5. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek (2015), Wpływ regulacji dotyczących ładu korporacyjnego na wynagrodzenia kadry kierowniczej w bankach w Polsce, „Bank i Kredyt”, 46(4);
 6. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek (2015), Wpływ nadzoru korporacyjnego na transparentność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, 4 (278);
 7. Agata Adamska, Piotr Urbanek (2014), Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, „Gospodarka Narodowa”, 2;
 8. Piotr Urbanek (red.), (2013), Corporate Governance in the Banking Sector, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;
 9. Piotr Urbanek (red.), (2010), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;
 10. Piotr Urbanek, (2006), Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa.

Prowadzone przedmioty:

mikroekonomia zaawansowana, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia menedżerska, Microeconomics.

Udział w projektach badawczych:

 1. Adaptacja nowoczesnych form transferu i komercjalizacji technologii, pobudzania przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych” nr 1H02C 058 10, 1997 – 1998, (wykonawca);
 2. “Wzory uczestnictwa lokalnego a struktura społeczna w zbiorowościach terytorialnych”, nr 1 H01F 016 09, 1997-1998, (wykonawca);
 3. “Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach”, nr 1 H02D 037 15, 1999-2000, (wykonawca);
 4. “Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego i ich aplikacje w analizie potencjalnego rozwoju gospodarczego Polski” nr  1 H02B 019 14,1998-2000, (wykonawca);
 5. „Determinanty powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych”, nr 1 H02C 049 17, 1999-2000, (wykonawca);
 6. „Wpływ struktury własności na efektywność nadzoru korporacyjnego”, 2005-2006, (wykonawca);
 7. „Własność i kontrola w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego”, 2009-2011, 2265/B/H03/2009/37, (kierownik);
 8. Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej w polskim sektorze bankowym w warunkach kryzysu finansowego”, 2012-2014, 2011/03/B/HS4/04814 (wykonawca).

Kursy i szkolenia:

Ukończenie kursu konsultingowego zorganizowanego przez  Uniwersytet w Lund w Szwecji w ramach Synergy Program in Management and Economics.

Pobyty zagraniczne:

 • Wielka Brytania, 1990/1991, University of Sussex;
 • Dania, 1991/1992, University of Copenhagen;
 • Stany Zjednoczone, 1993, DePaul University;
 • Japonia, 1994, International Development Centre of Japan;
 • Szwecja, 1994, 1995, 1996, Lund University.

Nagrody:

 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna i zespołowe;
 • Nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2006 roku.

Inne:

Kierownik Katedry Ekonomii Instytucjonalnej UŁ