Logo
Logo

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Pani prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Kierownik Katedry Ekonomii Rozwoju, członkini inicjatywy EKO EkSoc została wybrana Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych na kolejną, drugą kadencję. Serdecznie gratulujemy!

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju ekonomii środowiska i włącza się w szereg inicjatyw naukowych, dydaktycznych, eksperckich i wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonej energetyki, ekonomiki użytkowania i ochrony wód oraz adaptacji do zmian klimatu.

W Stowarzyszeniu działają również aktywnie inni pracownicy naszego Instytutu dr N. Szubska-Włodarczyk, dr D. Michalak. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy pracowników naukowych oraz studentów, ekonomistów i socjologów z Naszego Wydziału