Logo
Logo

Dr Przemysław Włodarczyk

adiunkt, Katedra Makroekonomii

e-mail: przemyslaw.wlodarczyk@uni.lodz.pl

pokój A322, tel. 42 635 51 42Zainteresowania badawcze:

makroekonomia, polityka pieniężna, polityka fiskalna, DSGE.

Wybrane publikacje:

  1. Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych, Gospodarka Narodowa”, nr 296 (4), ss: 51-92.
  2. Koncepcje metodologii ogólnej a ekonomia, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr 102, ss: 307-322.
  3. Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries, „Gospodarka Narodowa”,nr 3 (289), ss: 29-53 (współautor: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski).
  4.  Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000–2014, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 2(328), ss: 163-183 (współautor: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski).
  5. Monetary Policy Transmission To The Labour Market – Evidence From The Polish Economy, „Olsztyn Economic Journal”, vol. 12(3), ss: 321-335.
  6. Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Noneurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, vol. 20 (4), ss: 23-43.
  7. Modele reprezentatywnych podmiotów gospodarczych jako narzędzie analizy w nowej syntezie neoklasycznej, „Bank i Kredyt”, 47(6), ss: 553-584.

Prowadzone przedmioty:

makroekonomia I, ekonomia rynku pracy, Labour Market Economics.

Udział w projektach badawczych:

– „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, Komponent 2 – Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia, EFS, wykonawca.

Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospodarki polskiej, PRELUDIUM, kierownik projektu.

Instytucje rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu, OPUS, wykonawca.

Kursy i szkolenia:

– szkoła letnia Model Construction, Estimation  and Use of DSGE Macroeconomic Models oraz konferencja: “Monetary and Fiscal Policy Rules with Labour Market and Financial Frictions”, University of Surrey, Guildford, Wielka Brytania, 10-15 września 2012 r.

– szkoła letnia Barcelona Macroeconomics Summer School 2013, Universitat Pompeu Fabra i CREI, Barcelona, Hiszpania, 1-5 lipca 2013 r.

Pobyty zagraniczne:

Ph.D. visiting student na Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie – opiekun naukowy prof. Jordi Gali.

Nagrody:

– laureat III miejsca w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi,

– laureat II nagrody w IV edycji Konkursu Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych (nie przyznano I nagrody).