Logo
Logo

Dr Radosław Piwowarski

adiunkt, Katedra Funkcjonowania Gospodarki

e-mail: radoslaw.piwowarski@uni.lodz.pl

pokój A325, tel. 42 635 55 13

 

Zainteresowania badawcze:

ekonomia sektora publicznego, wybór publiczny, teoria kontraktów, podatki.

 

Wybrane publikacje:

 • Piwowarski R. (2018) [w:] Kwiatkowski E., R. Milewski, red., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Piwowarski R. (2018) [w:] Kwiatkowski E., Kucharski L. red., Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, PWN, Warszawa.
 • Piwowarski R. (2017), Znaczenie partycypacji wyborczej i wykształcenia radnych dla efektywności dostarczania dóbr publicznych przez gminy w Polsce, Wiadomości Statystyczne, 9(676)2017, 43-62.
 • Piwowarski R. (2017), The Impact of Voter Turnout and Education of Councilors on Public Sector Efficiency: Evidence from polish Municipalities, Economic and Social Development, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, 354-360.
 • Piwowarski R. (2017), Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ulega paradoksowi efektywności?; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 327(1)/2017, 187-202.
 • Piwowarski R. (2017), Preferencje społeczne dotyczące wielkości sektora publicznego oraz wybranych dóbr publicznych a wysokość dochodu; „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 102/2017, 227-241.
 • Piwowarski R. (2016), Czy polski system podatkowy jest progresywny? Analiza rozkładu obciążeń w zależności od formy zatrudnienia, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 1(42) 2016.
 • Piwowarski R. (2015), Rozkład dochodów wahających się wyborców w Polsce w latach 2001-2011 w świetle założeń probabilistycznego modelu głosowania, Ekonomia, nr 40.
 • Piwowarski R. (2014), Społeczne oceny działalności polskich rządów w latach 2002-2012 w świetle modelu uwzględniającego umiejętności i karierę polityka, Studia Ekonomiczne PAN, nr 4/2014.
 • Kaczorowski P., P. Krajewski, M. Mackiewicz, R. Piwowarski (2009), Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa.

 

Prowadzone przedmioty:

ekonomia sektora publicznego, ekonomia menedżerska, Economics, Microeconomics II, Managerial Economics, Public Finance and Public Policy.

 

Pobyty zagraniczne:

 • Zhengzhou University (China),
 • Faculty of Business and Administration of University of Bucharest (Romania),
 • Porto Polytechnic, ISCAP – School of Accounting and Administration of Porto (Portugal)