Logo
Logo

Dr hab. Rafał Matera

prof. UŁ, Katedra Historii Ekonomii

e-mail: rafal.matera@uni.lodz.pl

pokój A414 tel. 42 635 51 55

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3683-0439

Zainteresowania badawcze:

historia gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, gospodarka światowa stosunki transatlantyckie, rozwój Łodzi.

Wybrane publikacje:

 • Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, ss. 252.
 • Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, [współautor Janusz Skodlarski], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, ss. 390.
 • Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze. 1776-2004, [współautor Paulina Matera], Książka i Wiedza, Warszawa 2007, ss. 440.
 • G8 jako instytucja gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ss. 426.
 • Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku, [współredaktor Andrzej Pieczewski], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 336.
 • Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various Perspectives, [współautor Joanna Dzionek-Kozłowska], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź-Kraków 2015, ss. 130.
 • [współautor Joanna Dzionek-Kozłowska, Kamil Kowalski], The Effect of Geography and Institutions on Economic Development: The Case of Lodz, „The Journal of Interdisciplinary History”, Spring, 2018, vol. 48, no. 4, pp. 523-538.
 • [współautor Kamil Kowalski, Mariusz Sokołowicz], Cotton Matters. A Recognition and Comparison of the Cottonopolises in Central-Eastern Europe during the Industrial Revolution, „Fibres and Textiles in Eastern Europe” 2018, 26, vol. 6 (132), pp. 16-23.
 • [współautor Joanna Dzionek-Kozłowska], O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów w teorii Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona, „Gospodarka Narodowa” 2016, nr 5 (285), s. 5-26.
 • [współautor Joanna Dzionek-Kozłowska, Kamil Kowalski], Geography Matters. Environmental Factors that Affected the ”Take-Off”of Lodz, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2017, vol. LXXVIII, s. 223-248.

Prowadzone przedmioty:

History of Economics, Bogactwo i ubóstwo narodów.

Wyjazdy zagraniczne:

 • Granty Erasmus w programie Teaching Mobility (Francja, Hiszpania, Rumunia, Czechy, Turcja)
 • Stypendium Ministerstwa Edukacji Danii

Nagrody:

Nagrody rektorskie UŁ I, II i III stopnia (sześciokrotnie), Nagrody rektorskie SGH I stopnia (dwukrotnie)

Inne:

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
 • Członek Zarządu Congress of Political Economists, International (COPE)