Logo
Logo

II Międzynarodowa konferencja naukowa Środowisko przyrodnicze a rozwój

25-26 września 2018

Organizatorzy konferencji
Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego oraz The Baltic University Programme

Podstawowe informacje
Rada Naukowa
Komitet Organizacyjny
Miejsce konferencji
Program

 

 


Główne cele konferencji

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do naukowców z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, a także prawa, nauk przyrodniczych i technicznych. Celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wymiana poglądów na temat:

  • przyrodniczych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego;
  • koncepcji biogospodarki i gospodarki cyrkulacyjnej;
  • rozwijania dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekosystemami i gospodarką wodną;
  • etyki w gospodarowaniu zasobami naturalnymi;
  • wyceny usług ekosystemowych;
  • rozwoju instytucji służących trwałemu i społecznie sprawiedliwemu wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych

Forma udziału:

  • Udział z referatem
  • Prezentacja posteru w postaci jednego slajdu zapisanego jako pdf.
  • Udział bez referatu i posteru


Termin zgłoszenia udziału:

25 czerwca 2018 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Udział z referatem – wymagany abstrakt (do 1000 znaków ze spacjami) w języku polskim i w angielskim przesłany w terminie do 25 czerwca 2018 r. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 30 czerwca 2018 r.

Udział z posterem – poster w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać na adres mailowy: environment2018@uni.lodz.pl do dnia 25 czerwca 2018 r. Powiadomienie o akceptacji posteru zostanie przesłana do 30 czerwca 2018 r. Poster powinien być wykonany jako slajd w programie PowerPoint i gotowy do prezentacji elektronicznej. Proszę pamiętać o umieszczeniu na slajdzie nazwisk(a) Autora/(ów).


Możliwości publikacji:

Gospodarka w praktyce i teorii (aktualnie 9 punktów na liście B MNISW) w języku polskim lub angielskim, dodatkowa opłata 500 zł;
Ekonomia i Środowisko (aktualnie 12 punktów na liście B MNiSW) publikacje wyłącznie w języku angielskim, dodatkowa opłata zgodnie z wymogami czasopisma dostępnymi na stronie internetowej.

 

Opłata konferencyjna:
300 zł płatna na konto: Uniwersytet Łódzki
II oddział Banku Pekao SA w Łodzi
93 1240 3028 1111 0010 7614 5275
z dopiskiem : Imię i Nazwisko Środowisko przyrodnicze a rozwój

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 15 lipca 2018.

Obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, dwa obiady i kolację.
Studenci i doktoranci – udział nieodpłatny

Adres mailowy do korespondencji:
environment2018@uni.lodz.pl


 

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Tadeusz Borys – Uniwersytet Zielonogórski
Prof. PB dr hab. Elżbieta Broniewicz – Politechnika Białostocka
Prof. dr hab. Adam Budnikowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Stanisław Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Kazimierz Górka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Graczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. US dr hab. Barbara Kryk – Uniwersytet Szczeciński
Prof. UŁ dr hab. Jakub Kronenberg Uniwersytet Łódzki
Prof. PŚ. dr hab. Aleksandra Kuzior – Aleksandra.Kuzior@polsl.pl Politechnika Śląska
Prof. dr hab. Elżbieta Lorek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Malik – Politechnika Opolska
Prof. UE dr hab. Piotr Małecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Marcin Mielczarek – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Prof. dr hab.inż. Rafał Miłaszewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska – Uniwersytet Łódzki
Prof. UG dr hab. Barbara Pawłowska – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Ryszard Piasecki – Uniwersytet Łódzki
Prof. UE, dr hab. Łukasz Popławski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko
Prof. AGH dr hab. Leszek Preisner – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Maciej Zalewski – Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Uniwersytet Warszawski

 

 

 

Komitet Organizacyjny

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska
Dr Tomasz Legiędź
Dr Dorota Michalak
Dr Eleonora Ratowska – Dziobiak
Dr Natalia Szubska-Włodarczyk
Mgr Michał Zaremba

Adres mailowy do korespondencji:
environment2018@uni.lodz.pl

 

 

Miejsce konferencji

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. 41
90-214 Łódź