Logo
Logo

Dr Tomasz Serwach

adiunkt, Katedra Wymiany Międzynarodowej

e-mail: tomasz.serwach@uni.lodz.pl

pokój A404,  tel. 42 635 51 04

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Serwach
ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-8253-1029

Zainteresowania badawcze:

handel międzynarodowy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wzrost gospodarczy.

Wybrane publikacje:

 1. Serwach, T. (2011). Od handlu między państwami do handlu na poziomie przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, 3, 47-65.
 2. Gabrielczak, P., Serwach, T. (2014). The Link between Firm-Level Productivity and Decisions to Export – the Case of Lodz Voivodeship, “Theory, Methodology, Practice”, 10(1), 3-8.
 3. Gabrielczak, P., Serwach, T. (2016). Złożoność koszyków eksportowych krajów. Zarys problematyki, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2(80), 129-143.
 4. Gabrielczak, P., Serwach, T. (2017). The impact of the euro adoption on the complexity of goods in Slovenian exports, “Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : Journal of Economics and Business”, 35(1), 45-71.
 5. Gabrielczak, P., Serwach, T. (2018). The links between firm-level productivity and modes of international expansion of firms from the Lodz Voivodeship, “Economic Research-Ekonomska Istraživanja”, 31(1), 1307-1329.
 6. Gabrielczak, P., Serwach, T. (2019). Economic Integration and Export Complexity: The Case of Slovakia, “Ekonomický časopis (Journal of Economics)”, 67(2), 115-134.
 7. Gabrielczak, P., Serwach, T. (2020). Does the euro increase the complexity of exported goods? The case of Estonia, “Journal of Baltic Studies”, 51(1), 105-124.

Prowadzone przedmioty:

 • Globalization, Regionalization and Institutionalization in the World,
 • International Business Competitiveness,
 • Foreign Market Research,
 • Economic Situation and Prospects,
 • Globalization and Socio-Economic Inequality

Udział w projektach badawczych:

 • Wpływ członkostwa w strefie euro na złożoność produktów w eksporcie, 2015-2017, PRELUDIUM 7, kierownik projektu;
 • Wpływ produktywności na aktywność międzynarodową przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, Konkurs NCN nr 40, 2011-2014, wykonawca.

Kursy i szkolenia:

 • Barcelona Microeconometrics Summer School – Graduate School of Economics (2013); tematyka: Panel Data Linear Analysis oraz Dynamic and Non-linear Panel Data Models;
 • Timberlake Econometric Summer School – University of Cambridge (2013); tematyka: Macroeconometric Modelling and Forecasting;
 • Global School in Empirical Research Methods – University of St. Gallen (2015); tematyka: Network Analysis oraz Time Series Analysis;
 • Modern Econometric Analysis – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (2016).

Inne:

 • Redaktor w czasopiśmie naukowym „Ekonomia międzynarodowa”.