AKREDYTACJA IACBE

Akredytacja IACBE (International Accreditation Council for Business Education) to prestiżowe wyróżnienie, które jest potwierdzeniem wysokiej jakości programu kształcenia na kierunku Ekonomia (program Economics). Dowodzi spełniania międzynarodowych standardów nauczania, kształcenia w oparciu o  najlepsze praktyki w edukacji ekonomicznej i biznesowej, podkreśla dobre relacje z biznesem oraz wysoką wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy. Gwarantuje studentom, że na kierunku Ekonomia (program Economics) uzyskają profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje w oparciu o czytelne i uznawane w środowisku międzynarodowym kryteria.

Organizacja IACBE ma siedzibę w stanie Kansas w USA i jest uznawana za lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej.