Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego

Dyrektor Instytutu Ekonomii: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii: dr hab. Anetta Kuna-Marszałek, prof. UŁ

SEKRETARIAT:

mgr Dorota Banasik

mgr Jolanta Hrdina-Rzeżniczak

mgr Beata Potapiuk

mgr Dominika Sobczyk

mgr Tomasz Ścianowski

pokój A424, tel.: +48 42 635 51 61
e-mail: eksekul@uni.lodz.pl

Adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź

Instytut Ekonomii jest federacją 7 katedr

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

Katedra Ekonomii Rozwoju

Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Katedra Historii Ekonomii

Katedra Makroekonomii

Katedra Wymiany Międzynarodowej