„STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

„Studia z Przyszłością” to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów akredytacyjnych na polskim rynku szkolnictwa wyższego potwierdzający, że program kształcenia na kierunku Ekonomia (studia II stopnia) wyróżnia się wysoką jakością realizowanego programu oraz skutecznością w nowoczesnym edukowaniu dla rynku pracy. Dowodzi oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów, przekazywania aktualnej, innowacyjnej wiedzy oraz uzyskania umiejętności i kompetencji cenionych przez pracodawców.